ស៊េរីបន្ទះសាំងវិច Polyurethane ផ្ទៃលោហៈ

  • Polyurethane Sandwich បន្ទះជញ្ជាំងខាងក្រៅ

    Polyurethane Sandwich បន្ទះជញ្ជាំងខាងក្រៅ

    បន្ទះ PU Sandwich ត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងការសាងសង់អគារពាណិជ្ជកម្ម និងឧស្សាហកម្មជាជញ្ជាំងខាងក្រៅ ដំបូល និងបន្ទះពិដាន។ដោយសារតែដំណើរការល្អនៃអ៊ីសូឡង់ បន្ទះសាំងវិច PU (polyurethane) ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាទូទៅសម្រាប់អ៊ីសូឡង់កំដៅ និងកម្មវិធីដែលងាប់នៅក្នុងអគារទាំងនេះ ដូចជាហាងអាហារត្រជាក់ សាលឧស្សាហកម្ម ឃ្លាំង មជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូន ការិយាល័យ សាលកីឡា ក៏ដូចជាជនបទ។ អគារ។